IMG_7954

Kepala Sekolah SMP Istiqomah Sambas Purbalingga sedang memberikan sambutan dalam acara Munaqosyah juz 1, 2, 29 dan 30